Et kritisk blikk på EIBI

Et kritisk blikk på EIBI

Early Intensive Behavioral Intervention (EIBI) er det vanligste pedagogiske tilbudet til autistiske barn i barnehagealder. Mange autister mener EIBI er uverdig og sannsynligvis skadelig for autistiske barn. Her gir vi en kort, punktvis forklaring på hvorfor mange av oss mener det. – Autistiske barn sanser annerledes og ofte sterkere enn nevrotypikere. Det betyr at de kan føle smerte og ubehag i situasjoner der nevrotypikere ikke gjør det. Det kan føre til at de f. eks skriker eller utviser aggresjon for…

Les mer Les mer

Ikke adferdsanalyse! Men hva kan man gjøre selv?

Ikke adferdsanalyse! Men hva kan man gjøre selv?

Denne artikkelen ble posten på bloggstedet Thinking Person’s Guide to Autism i 2017. Dette nettstedet er en samling artikler og blogginnlegg fra autister, leger, psykologer, familie og venner av autister, og består av mange svært gode tekster som kan hjelpe familier og pårørende som strever med de forskjellige sidene av det å leve sammen med eller å leve med autisme. Teksten er skrevet av Maxfield Sparrow, en autistisk forfatter og foredragsholder. Maxfield er lidenskapelig opptatt av å snakke til og…

Les mer Les mer

Svar til “Misforståelser om anvendt atferdsanalyse i nevrodiversitetsbevegelsen”

Svar til “Misforståelser om anvendt atferdsanalyse i nevrodiversitetsbevegelsen”

“Misforståelser om anvendt atferdsanalyse i nevrodiversitetsbevegelsen” (2019) av Jon Arne Løkke, Stian Orm og Anders Dechsling er en artikkel utgitt av Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse. Teksten utgjør et forsøk fra forfatterne på å gjendrive påstander hentet fra fjorten tekster skrevet av nevromangfold-tilhengere de anser som misforståelser om anvendt adferdsanalyse sentrert rundt åtte tema. Artikkelen presenteres som en vitenskapelig undersøkelse med mål å besvare om det finnes misforståelser om anvendt adferdsanalyse i nevrodiversitetsbevegelsen og er formelt oppbygd gjennom inndeling i seksjoner…

Les mer Les mer

Den diskriminerende historien bak puslebrikken som symbol på autisme

Den diskriminerende historien bak puslebrikken som symbol på autisme

Denne teksten er oversatt fra Cassandra Crosman’s artikkel i In the Loop About Neurodiversity med forfatterens tillatelse. Jeg er veldig takknemlig for å få lov til å legge ut denne på norsk. Historien bak det fremste symbolet på autisme bør avsløres. Jeg har gjort et par justeringer i den originale teksten for at den skal passe inn i norske forhold, men i det store og det hele er teksten direkte oversatt. Dette er Ms Crosmans egne ord. Jeg vil bruke…

Les mer Les mer

Nevromangfold 2020

Nevromangfold 2020

1. Vi ser ADHD, autisme, dysleksi osv. som nevrotyper. Vi anser disse nevrologiene som naturlige variasjoner av mennesket, ikke forstyrrelser. 2. Vi støtter nevrodiverses rett til å være seg selv. Vi ønsker at nevrodiverses behov, væremåte og opplevelser skal ansees som like gyldige og ekte som nevrotypikernes. 3. Vi foretrekker IFL. IFL, eller “Identity First Language”, er en talemåte der én for eksempel sier “autist” eller “autistisk person”, i stedet for “person med autisme”. Vår nevrotype er en del av…

Les mer Les mer